DISCLAIMER

De website van Broodje Aap (www.broodjeaapevents.nl) en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper)links naar externe bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Stichting Blissmen. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Blissmen.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Broodje Aap op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Broodje Aap wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Broodje Aap behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.